Sinikka Sipilä om IFLA trend report

IFLA-president Sinikka Sipilä holdt et foredrag onsdag ettermiddag der hun presenterte IFLAs trend report som tar for seg hvilke utfordringer det stadig voksende teknologiske informasjonssamfunnet bringer med seg for bibliotekene.

I rapporten var det fem hovedpunkter som hun fremhevet; for det første at ny teknologi vil både øke og begrense hvem som får tilgang til informasjon, for det andre at utdanning gjennom internett vil demokratisere og forstyrre den globale læringen, for det tredje grensene for privatliv og beskyttelse av data vil redefineres, for det fjerde vil hyper-sammenkoblede samfunn lytte til og styrke nye stemmer og grupper og sist, men ikke minst, det globale informasjonsmiljøet vil formes av nyere teknologi.

Avslutningsvis i foredraget drøftet Sipilä hvorvidt den nye teknologien med blant annet e-bøker er til skade eller nytte for bibliotekene. Sipilä påpekte at med teknologien kan for eksempel e-bøker bli mer tilgjengelige for et større publikum, men også at teknologien brukes til mye annet som trekker folk vekk fra bibliotekene, for eksempel sosiale medier og dataspill.