Barne- og ungdomstilbud på biblioteket

IMG_9970

Hvordan kan skolebiblioteket forbedres? Dette spørsmålet stiller publikumet til Siri Ingvaldsen. Et sentralt tema i denne konferansedebatten er hvordan flest barn og unge skal få utbytte av bibliotekets tilbud. I et spredtbygd strøk som for eksempel øysamfunn og landlige områder med under tusen innbyggere, er det problematisk å få organisert separat skole- og folkebibliotek. Dette fører til at mange steder må ty til kombinertbibliotek.

Det er flere gode grunner til at vi skal utvikle barnebibliotek. Vi vil sette fokus på gleden ved å lese og den muligheten til å lære faglig innhold som politikk, forskjellige synsvinkler og å få voksne relasjoner. Ved at skolebibliotek og folkebibliotek kombineres gjør dette at biblioteket kan bli sett på som en plass for hygge, framfor studier. Barn og unge må vite at biblioteket er en god mulighet til å lese til studier.