Sommerles i Agder

I fjor sommer ble det satt igang et prosjekt som heter Sommerles i Agder. Dette var et prosjekt der alle folkebibliotek i Agder skulle være med på. Alle fra 1. trinn og oppover grunnskolen skulle få delta.

Sommer les
Bilde lånt fra gjerstad.kommune.no

Med et flott design på lesepass og diplom håpet bibliotekene å få med så mange som mulig. Fra 1. mai til 1. september skulle grunnskoleelever i Agder lese bøker og skrive de inn i sitt lesepass. På slutten av sommeren skulle de levere inn lesepasset sitt, og ALLE skulle få et diplom tilbake.

Det var et knapt budsjett som prosjektlederne fikk, men det skulle klare å få til noe som ble gøy for alle, og som fikk barn til å lese mer. 22. april 2013 inviterte de 127 tredjeklassinger som skulle få være med på kick-off.  Dette ble en stor suksess. Lokalavisen kom og det ble mye PR. Dette var det beste PR-stuntet de gjorde. 36 400 lesepass ble trykket, 17 500 ble delt ut, men 2 400 ble levert tilbake. Noen bibliotek fikk en stor utlånsøkning, så prosjektet var vellykket.

Dette prosjektet skal også pågå i 2014. 29. april er det kick-off i Marendal og Åmli, og de håper å gjenta suksessen i år også.

Tekst og redigering av Julie Arnøy