Bibliotekets nettside

Fredag morgen startet med flere forelesninger. En av disse var Petter von Krogh og Håkon Knappen som snakket om hvordan man skal forbedre bibliotekenes nettsider. «Brukerne får gode inntrykk av bibliotekene i virkeligeten, men så snart de ser nettsidene rakner inntrykket» sa Krogh. Dette dannet hele grunnlaget for forelesningen.

IMG_0245
Petter von Krogh og Håkon Knappen. Foto: Lena Pedersen

Slik utviklingen har kommet i dag, bruker alle internettet i hverdagen. Hvordan nettsiden til et bibliotek er utformet gir derfor stort inntrykk på de som besøker siden. Hvis vi havner på en nettside med dårlig design og vanskelig å korrigere seg fram i nettsiden, vil man prøve å unngå den siden. Dette er den standard kommunemalen som for enkelte kan virke kjedelig. Krogh og Knappen har gått til anskaffelse av egen server hvor hvert bibliotek har sin egen plass. Dette er en open source-server, altså med fri tilgjengelighet.

WordPress er en nettside som ofte forbindes med blogg. Forskjellen her er at det ikke er .com men .org, som gir større muligheter. Denne siden gir muligheter til å legge inn egne koder, både egendefinerte og ferdige. Det er satt opp en basic side med de forskjellige boksene, også kalt vidgets som blant annet inneholder header, meny, katalogsøk, arrangementer og mer. Dette er grunnoppsettet for nettsiden, som kun tar 10 min å gjøre personlig for hvert bibliotek.

Forelesningen var en kort innføring i hvordan man kan endre informasjon. Det legges ut en manual med koder og hvordan man skal sette opp siden. I forelesningen brukte de Ringerike Folkebibliotek i Buskerud som eksempel hvor de skrev inn åpningstider og annen informasjon om dette biblioteket. I denne malen har de fått tilsendt koder av bibliofil som gjør arbeidet enklere, men det vil alltids komme behov for å kunne koding. Derfor ble dette kjapt gjennomgått under forelesningen.